ADV Terres de Ponent participa en la Fira de Sant Josep De Mollerussa

EINES ACTUALS PER A L’OBSERVACIÓ I LA PREDICCIÓ DE LA PEDRA A CATALUNYA

DATA:                       15 de març

HORA:                      18:00 hores

LLOC:                       Sala d’Actes de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell

(Av. Jaume I, 1– Mollerussa)

Les tempestes intenses, sovint acompanyades de pedra, afecten Catalunya provocant danys, en més o menys mesura, en diversos àmbits de la societat, en especial, l’agricultura. Des del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) es realitza la predicció d’aquests tipus de fenòmens amb la màxima precisió espacial i temporal possible. A més, es fa el seguiment en temps real a partir de les observacions disponibles, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte d’aquestes situacions en les vides humanes i en els béns materials, conjuntament amb Protecció Civil.

La predicció d’aquests episodis realitzada pels membres de l’Equip de Predicció i Vigilància, amb una dilatada experiència davant aquesta mena de situacions meteorològiques, està basada en els models meteorològics numèrics d’alta resolució. Més a curt termini, l’SMC ha desenvolupat una eina innovadora com el Lightning Jump, que permet avançar-se en aproximadament 30 minuts al fenomen. Per acabar, les eines d’observació i vigilància més importants utilitzades a l’SMC són: el producte de probabilitat de pedra, les imatges de la Xarxa de Radars, les observacions de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM), i de la xarxa de granímetres de l’ADV Terres de Ponent. Els granímetres permeten disposar de manera molt local de les característiques físiques de la pedra, com ara el diàmetre màxim i l’energia produïda  per la pedra caiguda, entre altres variables.

En aquestes Jornades es farà una anàlisi de tots aquests aspectes i es presentaran nous projectes per perfeccionar les eines d’observació, de diagnosi i de predicció a curt termini, amb la voluntat de millorar la resposta cap a la societat.

18:00 hores   Obertura de la Jornada  Sr. Oriol Puig i Godes Director del Servei Meteorològic de Catalunya

18:05 hores     Observació de la pedra des de l´SMC: el producte de probabilitat de calamarsa i la xarxa d’observadors meteorològics  Sra. Montse Aran  Cap de l’Equip de Predicció i Vigilància de l’SMC

18:15 hores   Observadors i granímetres de l’ADV Terres de Ponent Sra. Maite Torà Tècnica de l’ADV Terres de Ponent

18:30 hores  Eina de predicció a molt curt termini: “Ligthning Jump” Sra. Carme Farnell  Tècnica de l’Àrea de Pronòstic de l’SMC  Sr. Tomeu Rigo Tècnic de la Unitat de Sistemes d’Observació Meteorològica

18:45 hores   La predicció de la pedra a partir dels models meteorològics.  Els avisos de l’SMC  Sr. Santi Segalà  Cap de l’Àrea de Pronòstic de l’SMC

19:15 hores   Presentació de la campanya “Plega/Caça la pedra” Sr. Oriol Puig i Godes Director del Servei Meteorològic de Catalunya

 19:25 hores  Cloenda Sr. Oriol Puig i Godes Director del Servei Meteorològic de Catalunya

Organitza: Servei Meteorològic de Catalunya i ADV Terres de Ponent

Col·labora:  Fira de Mollerussa